Lid worden - vv SHE

Lid worden

Lid worden

AANMELDINGFORMULIER v.v. S.H.E.

 

Contributie:

Deze wordt betaald in 4 kwartalen van het verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor het seizoen 2023 / 2024 gelden de volgende contributiebedragen:

De contributies bedragen voor het seizoen 2023/2024:

contributie_SHE_2023__2024.png


Heeft u S.H.E. gemachtigd de contributie van uw rekening af te laten schrijven dan word dit bedrag automatisch aangepast. Betaalt u zelf de contributie via een periodieke overboeking via de bank, dan vragen wij u zelf het contributiebedrag aan te passen.

Behalve contributie zijn leden verplicht boetes en andere financiële verplichtingen die door de KNVB of de vereniging worden opgelegd te betalen. Contributie en andere financiële verplichtingen kunnen uitsluitend worden voldaan door middel van automatische incasso.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Bij het opzeggen van het lidmaatschap tussen 1 juli en 31 december is men contributie verschuldigd tot en met december van het lopende verenigingsjaar. Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 januari en 1 juli is men contributie verschuldigd tot en met juni van het lopende verenigingsjaar.


Aanmeldingsformulier vvSHE


Indien 16 jaar of ouder
Sportieve gegevens
Ondergetekende machtigt hierbij de v.v. S.H.E. om de contributie van zijn/ haar giro of bank rekeningnummer incl. IBAN af te schrijven.


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!