Cookie beleid vv SHE

De website van vv SHE is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Ereleden

Ereleden

Henk Beker, erelid

Vijfentwintig jaar stond Henk Beker op de bres voor S.H.E. Als bestuurslid,

secretaris, voorzitter en organisator van de voetbaltoto in Hall. Daarbij terzijde

gestaan door zijn echtgenote Martha. In 1946 werd hij als voetballer actief lid van

de vereniging. Van 1946 tot 1948 was hij algemeen bestuurslid. Vanaf 1948 tot

1953 vervulde hij binnen het bestuur op accurate wijze de functie van secretaris.

Aansluitend was hij tot 1961 voorzitter. Onder zijn leiding klom S.H.E. uit het

dal waarin de vereniging in die tijd verkeerde.

Wim Bijl, lid van verdienste

Wim Bijl was gedurende 9 jaar voorzitter van S.H.E. Onder zijn leiding had de

plaatsing van het eerste jeugdhonk plaats. Verder was hij de initiatiefnemer voor

het opstarten van het representatiefonds. Samen met Teun Leeflang heeft hij 17

jaar lang de sterrit op Hemelvaartsdag uitgezet. Op zijn vakgebied heeft hij heel

veel betekend voor het clubblad Wel en Wee. De totstandkoming van de nieuwe

velden en de nieuwe accommodatie is vooral te danken aan het vele werk dat hij

hiervoor heeft verricht.

Wietse Wieling, lid van verdienste en erelid

Wietse is 11 jaar voorzitter geweest. Onder zijn leiding werd de realisatie van

het multifunctionele jeugdhonk een feit. Hij maakte tevens deel uit van de

jubileumcommissie die het 40-jarig jubileum voorbereidde. Ook was hij o.a.

actief als leider, verzorger, scheidsrechter, jeugdtrainer en bingoleider. Daarnaast

was hij altijd bereid de handen uit de mouwen te steken als er weer een klus

geklaard moest worden.

Wim Bonhof, lid van verdienste

Wim is vele jaren bestuurslid geweest. Een aantal daarvan fungeerde hij als

penningmeester. Verder was hij vele jaren als leider actief en beheerde hij de

financiën van het clubblad Wel en Wee. Voor dit blad wist hij steeds weer nieuwe

adverteerders te vinden en werden de advertentiegelden door hem geïnd. Bij

iedere actie die werd gehouden was hij bereid de deuren langs te gaan en wist hij

de mensen te bewegen S.H.E. te ondersteunen.

Teun Leeflang, lid van verdienste

Teun Leeflang was maar liefst 29 jaar actief als bestuurslid. Hij verzette daarbij

enorm veel werk ten aanzien van de voetbalvelden en de accommodatie.

Samen met Henk Brouwer en later Wim Bijl heeft hij 21 jaar de sterrit op

Hemelvaartsdag uitgezet.

Ook aan de totstandkoming van het clubblad Wel en Wee leverde hij een

belangrijke bijdrage. Hij heeft zich vele jaren bezig gehouden met het assisteren

bij het drukken, het vergaren, vouwen en verspreiden van het Wel en Wee.

Gerrit Bonhof, lid van verdienste

Was jarenlang actief in diverse elftallen van S.H.E. Heeft jarenlang samen met

Teun Leeflang als terreinknecht gezorgd voor het onderhoud aan en rondom de

velden.

Was betrokken bij de jubileum oliebollenactie als verkoper/bezorger en de

daarna volgende oliebollenacties, dit werk wordt tot op heden voortgezet door

zijn vrouw.

Gerrit Verbeek, lid van verdienste en erelid

Gedurende bijna 25 jaar was Gerrit actief als consul van de KNVB. Daarnaast

ontving hij vele jaren op de zondagen de scheidsrechters. Verder is hij een aantal

jaren actief geweest als bestuurslid. Ook op donderdagmiddag met de club van

8 tot 88 leverde hij zijn bijdrage en daarvoor ontving hij in 1999 een KNVB

onderscheiding.

Henk Brouwer, erelid

Henk had 24 jaar lang zitting in het bestuur. Het grootste deel van die tijd

fungeerde hij als secretaris die zijn functie nauwgezet uitoefende. Daarnaast

bekleedde hij nog enige tijd de rol van waarnemend voorzitter. Hij leverde een

grote bijdrage aan de totstandkoming van de toenmalige kleedkamers. Voorts

fungeerde hij als leider en had zitting in de jubileumcommissie S.H.E.


Ap van Reen, lid van verdienste

Ap van Reen verdedigde een groot aantal jaren het doel van S.H.E. Hij had voor

een periode van acht jaar zitting in het bestuur en fungeerde ruim twintig jaar

als terreinknecht. In die tijd offerde hij zijn vakantie op voor de bouw van een

nieuwe kleedkamer. Met grote inzet werden door hem allerlei werkzaamheden

uitgevoerd.

Wim Karman sr, lid van verdienste

Wim heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt met zijn werkzaamheden op het

technische vlak. Bij iedere klus die geklaard moest worden, was hij bereid zijn

aandeel te leveren. Tevens was hij een van de grondleggers van de kaartavonden.

Hij had bovendien enige jaren zitting in het bestuur.

Ab Curré, lid van verdienste

Ab heeft vanaf het seizoen 1977-1978 jarenlang in het bestuur gezeten als

wedstrijdsecretaris en later als voorzitter. In zijn actieve jaren als voetballer was

hij keeper. Later leider van diverse elftallen en leider en trainer van de dames.

Van de KNVB ontving hij op de feestavond van S.H.E. op 18 maart 2000 de

zilveren waarderingsspeld met oorkonde. Op diezelfde avond ontving hij van de

club een wandbord voor zijn 25-jarig lidmaatschap van het bestuur. Hij nam aan

het eind van het seizoen 2000/2001 afscheid als voorzitter.

Bertus Elijzen, lid van verdienste

Bertus trad in het seizoen 1991-1992 toe tot het bestuur als algemeen lid. Vanaf

het begin heeft hij de penningmeester ondersteund en de financiële administratie

gemoderniseerd. Vanaf het seizoen 2001-2002 t/m het seizoen 2006-2007 is

hij de voorzitter van S.H.E. Onder zijn leiding werd onder meer de financiële

administratie verder geprofessionaliseerd, de oliebollenunit geplaatst en een

internetsite in het leven geroepen.


Jet Roseboom, lid van verdienste

Jet maakte jarenlang (1983 tot 2006) deel uit van het bestuur en nam daarbij

geruime tijd de belangrijke portefeuille financiën waar. Ook was zij zeer

betrokken bij het vouwen en verspreiden van het clubblad Wel en wee.

Wim Brouwer, lid van verdienste en erelid

Wim kwam feitelijk als buitenstaander in het bestuur van S.H.E. Hij hanteerde meer dan 20 jaar

met verve de voorzittershamer en verzorgde met zijn bedrijf regelmatig

transporten die voor de vereniging noodzakelijk waren. Zijn jarenlange inzet voor

de jeugd en betrokkenheid bij de jeugdkampen was van grote waarde voor onze

vereniging.

Henk van Reen, erelid

Henk van Reen wordt op de nieuwjaarsreceptie in 2007 gehuldigd voor zijn

60-jarig lidmaatschap en wordt tevens benoemd als erelid. Hij heeft jarenlang

gevoetbald met name in het eerste. Na zijn actieve loopbaan als voetballer heeft

Henk jarenlang deel uitgemaakt van de club van 8-88.

Gerrit Hissink, lid van verdienste

Gerrit is hoofdredacteur van de Wel en Wee en sinds 1986 betrokken bij het blad.

Hij was jarenlang leider van de meisjes B en lid van het jeugdbestuur. Bovendien

de grote man achter de oliebollen. Hij is een onvermoeibare vrijwilliger, een gouden kracht voor de

vereniging.

Eric Visschers, lid van verdienste
Eric heeft ruim 17 jaar in het jeugdbestuur gezeten en was daar wedstrijdsecretaris. Hij is sinds zijn jeugd al zeer betrokken bij de vereniging. Naast het voetballen is hij verenigingsscheidsrechter geweest, met name bij de jeugd. Hij zat in de organisatie van de BVO wedstrijden, ging ruim 12 jaar mee met het jeugdkamp en maakte deel uit van de jubileumcommissie. Hij organiseert jaarlijks de rookworstenactie en helpt bij de oliebollenactie. Kortom een vrijwilliger die zich volledig inzet voor de vereniging.

Henry Leeflang, lid van verdienste

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!