Cookie beleid vv SHE

De website van vv SHE is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Herzien: 01 januari 2024

Vv SHE, gevestigd aan Dorpsstraat 7 6964 Hall ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101269,, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vvshe.nl

Dorpsstraat 7 6964 Hall

0623720180

De secretaris (bestuur) is de functionaris gegevensbescherming van vv SHE. Hij/zij is te bereiken via het emailadres: [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vv SHE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en activiteiten. Je bent lid van onze vereniging, je bent vrijwilliger of sponsor.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij indien noodzakelijk verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Pasfoto (KNVB)

-Datum lidmaatschap

-Lidmaatschapnummer KNVB

-Sport specifieke diploma’s

-VOG, verklaring goed gedrag indien van toepassing

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vv SHE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- ras, dit is mogelijk af te leiden van de foto’s die wij op onze website plaatsen

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar, jeugdleden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vv SHE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Het uitvoeren van een lidmaatschapsovereenkomst, sponsorovereenkomst en                                                                                         vrijwilligersactiviteiten

- Ontvangst van het clubblad

- Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze activiteiten en diensten uit te kunnen  voeren

- Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze activiteiten en diensten

 

Beeldrecht

Tijdens de trainingen, wedstrijden en voetbal gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto's genomen en videoopnamen gemaakt van wedstrijden, acties en sfeerbeelden waarop leden van vv SHE, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, social media of in het clubblad worden gepubliceerd. Portretten van leden en teamfoto’s  kunnen worden geplaatst op onze website. Indien hiertegen bezwaren bestaan kan dit worden gemeld via [email protected]. In overleg wordt betreffend beeldmateriaal verwijderd.
Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op
algemene wedstrijdbeelden, actiebeelden of sfeerbeelden waarop de persoon niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto of video is geposeerd. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vv SHE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van twee jaar na beëindiging lidmaatschap, einde contract of vrijwilligersactiviteiten. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vv SHE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vv SHE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vv SHE gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vv SHE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:  [email protected] 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten

Vv SHE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vv SHE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!